Pastorační plán

Pastorační plán farnosti Dolní Čermná na rok 2021
Kvůli koronavirovému omezení se některé akce nemohou konat, nebo se budou konat v určitých omezeních.

 

Akce ve farnostiDatumHodinaMísto konání
Žehnání domácnostem      
Lidový ples – Verměřovice zrušeno    
Postní almužna postní období při každé mši svaté  
Představení dětí – příprava na 1. sv. přijímání   zřejmě online  
Orelský maškarní ples
(MO Jednota Orel a Ř. k. farnost D. Čermná)
zrušeno    
Adorace před postní dobou 14. 2. – neděle 15.00 – 18.00 kostel Dolní Čermná
16. 2. – úterý 14.00 – 18.00
Postní duchovní obnova 12. – 13.3. mše sv., svátost smíření, přednášky, adorace kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
Misijní koláč 14. 3. – neděle
(4. neděle postní)
8.00 mše sv. kostel Dolní Čermná
9.00 setkání Orlovna Dolní Čermná
Diecézní setkání mládeže – vikariáty, farnosti 27. 3. – sobota   vikariát, farnost
Svátost smíření před Velikonocemi 28. 3. – Květná neděle 17.30 – 20.00 kostel Dolní Čermná
Velikonoční vigilie
a společné posezení v Orlovně
3. 4. – sobota 19.00 kostel Dolní Čermná
po vigilii Orlovna Dolní Čermná
Generální úklid farního kostela v Dolní Čermné 17. 4. – sobota 14.00 kostel a blízké okolí
Poutní slavnost v Dolní Čermné 25. 4. – neděle 8.00 a 10.00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Poutní slavnost v Petrovicích 9. 5. – neděle 10.30 mše sv. kostel Petrovice
Pouť rodin – příprava dětí na 1. sv. přijímání 15. 5. – sobota   Hora Matky Boží
První sv. přijímání dětí 6. 6. – neděle   kostel Dolní Čermná
Slavnost Božího Těla – průvod 6. 6. – neděle 16.00 mše sv. Mariánská Hora
Pěší pouť do Králík     Hora Matky Boží
Diecézní setkání dětí     Hradec Králové
Poutní slavnost v Jakubovicích 13. 6. – neděle 10.00 mše sv. kostel Jakubovice
Farní odpoledne 13. 6. – neděle 15.00 fara Dolní Čermná
Poutní slavnost ve Verměřovicích 27. 6. – neděle 10.30 mše sv. kostel Verměřovice
Zakončení školního roku 30. 6. – středa 18.00 mše sv. Jansova kaple / Petrovice
Mše svatá před kaplí v Hůře (30. výročí posvěcení) 25. 7. – neděle 10.00 mše sv. Hůra, v případě deště kostel Petrovice
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (žehnání bylin a květin) 15. 8. – neděle    
Společné udílení svátosti nemocných 4. – 5. 9. (sobota, neděle) při každé mši sv. kostely
Poutní slavnost na Mariánské Hoře 11. 9. – sobota 19.00 mše sv. Mariánská Hora
12. 9. – neděle 7.30, 10.00 a 16.00 kostel/areál
Farní zájezd 18. 9 – sobota    
Posvícení v Petrovicích 26. 9 – neděle 9.00 mše sv. kostel Petrovice
Posvícení v Jakubovicích 24. 10 – neděle 10.00 mše sv. kostel Jakubovice
Slavnost Všech svatých 1. 11. – pondělí 16.15 pobožnost hřbitov Petrovice
16.30 mše sv. kostel Petrovice
18.00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. – úterý 16:10 pobožnost hřbitov Verměřovice
16.30 mše sv. kostel Verměřovice
18.00 mše sv. kostel Dolní Čermná
po mši sv. pobožnost hřbitov Dolní Čermná
Posvícení v Dolní Čermné (výr. posv. 6. 11.) 7. 11. – neděle 8.00 a 10.00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Posvícení ve Verměřovicích (výr. posv. 17. 11.) 14. 11. – neděle 9.00 mše sv. kostel Verměřovice
Adventní duchovní obnova     Dolní Čermná
Rorátní mše svatá zaměřená pro děti
a společná snídaně a dopoledne na faře
4.12. – sobota před 2.n. 6.45 mše sv. kostel Dolní Čermná
7.30 setkání fara Dolní Čermná
Svátost smíření před Vánocemi 19. 12. – 4. neděle adventní 16.30 – 19.00 kostel Dolní Čermná
Šachový turnaj prosinec 15.00 fara Dolní Ćermná

Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena!