Farnost Dolní Čermná

Římskokatolická farnost Dolní Čermná

Do farnosti Dolní Čermná patří:
obce Dolní Čermná, Horní Čermná, Jakubovice, Nepomuky, Petrovice, Verměřovice

Kostely ve farnosti :
farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích
filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích
filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích
poutní kostel Narození Panny Marie na Mariánské Hoře
                  • informace o Mariánské Hoře
kaple v Hůře (k. ú. Petrovice)

Adresa farnosti:
Římskokatolická farnost
561 53  Dolní Čermná 1
tel.: 777 626 984
https://dolnocermenska.farnost.eu
https://farnostsnu.cz
https://pohadkovafarnost.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 44468890
bankovní spojení: 155816135/0300

Kněz:
P. Mgr. Jan Lukeš

561 53 Dolní Čermná 1, mobil: 777 626 984 (pokud možno v pondělí a v úterý netelefonujte, pokud to není opravdu nutné - napište raději SMS)

Kněz je vám k dispozici po domluvě:
na mobilu: 777 626 984, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pastorační asistentka:
Ing. Marta Marešová
mobil: 737 424 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Fara
 

 

 

Farnost Čermná - Dolní Čermná

Naše farnost zahrnuje 5 obcí: Dolní Čermná, Horní Čermná (obce Dolní a Horní Čermná do roku 1935/6 tvořily jednotnou obec Čermná), Petrovice, Verměřovice a Jakubovice (do roku 1972 byly Jakubovice samostatnou obcí, nyní patří do Dolní Čermné). Celá farnost má necelých 3 500 obyvatel, z toho je cca 500 věřících. Uvážíme-li, že v Horní Čermné s místní částí Nepomuky (asi 1 100 obyvatel) je výrazně zastoupena konfese evangelická, pak procento věřících katolického vyznání činí pouhých 14,3%. Sama obec Dolní Čermná má v současné době 1 350 obyvatel a z nich je věřících kolem 23%.

Do farnosti patří kostely: farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné, poutní kostel Narození Panny Marie v Horní Čermné, filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích, filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích a filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích.

Duchovním správcem farnosti je P. Jan Lukeš. Katechetkou je paní Anna Motlová. Náboženství se vyučuje ve všech třídách ZŠ v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v Horní Čermné. Farnost má také 1 akolytu. Ve farnosti je řádně ustanovena dvanáctičlenná pastorační rada a čtyřčlenná ekonomická rada. Obě rady se scházejí pravidelně. Z jednání jsou vyhotovovány zápisy. Farnost vydává farní časopis Poutník, který řídí redakční rada.

Farnost Dolní Čermná dala církvi od r. 1970 celkem 5 kněží a 2 řeholní sestry.

Na kruchtě farního kostela účinkuje při slavnostech kostelní vokální a instrumentální sbor. Známý je zvláště dobře prováděnou Českou mší vánoční od J. J. Ryby „Hej mistře“ o vánocích.

Tak jako obec Dolní Čermná žije bohatým kulturním a společenským životem, tak i farnost má své hojné aktivity na poli duchovním a charitativním. Každoročně jsou farností pořádány tyto akce:

AkceTermínOrganizuje
Tříkrálová sbírka pro SČKCH začátek ledna farníci se na sbírce podílí
Ekumenické bohoslužby s evangelickým sborem Horní Čermná leden, únor farnost + evangelický sbor
Dětský karneval leden/únor MO Jednota Orel
Orelsko-farní maškarní ples leden/únor MO Jednota Orel + farnost
Duchovní obnovy postní a adventní doba farnost
Misijní koláč - sbírka a setkání farnosti v Orlovně kolem misijní neděle farnost
Společenské setkání farnosti v Orlovně s pohoštěním velikonoční vigilie farnost
První svaté přijímá dětí z farnosti poslední květnová neděle farnost
Oslava Božího Těla s průvodem na Mariánské hoře slavnost Těla a Krve Páně farnost
Pěší pouť do Králík červen farnost
Farní odpoledne na faře v Dolní Čermné červen farnost
Táborák a hry pro děti na farní zahradě konec školního roku farnost
Mše svatá na ukončení školního roku u Jansovy kapličky konec školního roku farnost
Pouť na Mariánské hoře pro široké okolí neděle kolem 8. září farnost
Výstava betlémů kolem vánoc obecní muzeum
Roznášení Betlémského světla po vesnici před Štědrým dnem skauti
Vánoční koncert kolem vánoc farnost + Jitřenka
Šachový turnaj "O pohár dolnočermenského faráře" konec prosince farnost