Farnost Dolní Čermná

Římskokatolická farnost Dolní Čermná

Do farnosti Dolní Čermná patří:
obce Dolní Čermná, Horní Čermná, Jakubovice, Nepomuky, Petrovice, Verměřovice

Kostely ve farnosti :
farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích
filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích
filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích
poutní kostel Narození Panny Marie na Mariánské Hoře
                  • informace o Mariánské Hoře
kaple v Hůře (k. ú. Petrovice)

Adresa farnosti:
Římskokatolická farnost
561 53  Dolní Čermná 1
tel.: 777 626 984
https://dolnocermenska.farnost.eu
https://farnostsnu.cz
https://pohadkovafarnost.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 44468890
bankovní spojení: 256043012/0600

Kněz:
P. Mgr. Jan Lukeš

561 53 Dolní Čermná 1, mobil: 777 626 984 (pokud možno v pondělí a v úterý netelefonujte, pokud to není opravdu nutné - napište raději SMS)

Kněz je vám k dispozici po domluvě:
na mobilu: 777 626 984, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pastorační asistentka:
Ing. Marta Marešová
mobil: 737 424 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Fara
 

 

 

Farnost Čermná - Dolní Čermná

Naše farnost zahrnuje 6 obcí: Dolní Čermná, Horní Čermná (obce Dolní a Horní Čermná do roku 1935/6 tvořily jednotnou obec Čermná), Nepomuky (patří do Horní Čermné), Petrovice, Verměřovice a Jakubovice (do roku 1972 byly Jakubovice samostatnou obcí, nyní patří do Dolní Čermné). Celá farnost má necelých 3 500 obyvatel, z toho po pandemii koronaviru v roce 2022 chodí na čtyři nedělní mše svaté cca 300 lidí. V Horní Čermné s místní částí Nepomuky (asi 1 100 obyvatel) je výrazně zastoupena konfese evangelická. Sama obec Dolní Čermná má v současné době 1 350 obyvatel.

Do farnosti patří kostely: farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné, poutní kostel Narození Panny Marie v Horní Čermné, filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích, filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích a filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích.

Duchovním správcem farnosti je P. Jan Lukeš. S výukou náboženství mu pomáhá 6 katechetů. Náboženství se vyučuje na ZŠ v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a na faře. Farnost má také 7 akolytů. Ve farnosti je řádně ustanovena devítičlená pastorační rada a šestičlená ekonomická rada. Obě rady se scházejí pravidelně. Z jednání jsou vyhotovovány zápisy. Farnost vydává farní časopis Poutník, který řídí redakční rada.

Farnost Dolní Čermná dala církvi od r. 1970 celkem 5 kněží a 1 řeholní sestru.

Na kruchtě farního kostela účinkuje při slavnostech kostelní vokální a instrumentální sbor. Známý je zvláště dobře prováděnou Českou mší vánoční od J. J. Ryby „Hej mistře“ o vánocích. Také zde učinkuje dětský sbor a sbor mládeže a ve Verměřovicících je také chrámový sbor, který hraje novější rytmické písně.

Tak jako obec Dolní Čermná žije bohatým kulturním a společenským životem, tak i farnost má své hojné aktivity na poli duchovním a charitativním. Každoročně jsou farností pořádány tyto akce:

AkceTermínOrganizuje
Tříkrálová sbírka pro SČKCH začátek ledna farníci se na sbírce podílí
Ekumenické bohoslužby s evangelickým sborem Horní Čermná leden, únor farnost + evangelický sbor
Dětský karneval leden/únor MO Jednota Orel
Orelsko-farní maškarní ples leden/únor MO Jednota Orel + farnost
Duchovní obnovy postní a adventní doba farnost
Společenské setkání farnosti v Orlovně s pohoštěním velikonoční vigilie farnost
První svaté přijímání dětí z farnosti na slavnost Těla a Krve Páně v Dolní Čermné farnost
Oslava Těla a Krve Páně s průvodem na Mariánské Hoře slavnost Těla a Krve Páně farnost
Farní odpoledne na faře v Dolní Čermné červen farnost
Táborák a hry pro děti na farní zahradě konec školního roku farnost
Pouť na Mariánské Hoře pro široké okolí neděle kolem 8. září farnost
Misijní koláč - sbírka a setkání farnosti v Orlovně kolem misijní neděle farnost
Roznášení Betlémského světla po vesnicích před Štědrým dnem skauti
Vánoční koncert kolem vánoc farnost