Pořad bohoslužeb

Pořad pravidelných bohoslužeb v římskokatolické farnosti Dolní Čermná

DenČasKostelPoznámka
Pondělí      
Úterý      
Středa Z 18.00 farní kostel Dolní Čermná 1× za měsíc ve středu před prvním pátkem mše svatá pouze v Petrovicích
L 19.00
Čtvrtek Z 18.00 farní kostel Dolní Čermná 1× za měsíc ve čtvrtek před prvním pátkem mše svatá pouze ve Verměřovicích
L 19.00 Po předchozím ohlášení může být mše svatá namísto večer v 7.30 ráno
Pátek R 19.00 farní kostel Dolní Čermná Během školního roku podle ohlášení 1× za 14 dní mše svatá s hudebním doprovodem mládeže
Sobota Z 18.00 filiální kostel Mše svatá se ve filiálních kostelích většinou pravidelně střídá 1× za 14 dní
L 19.00 Verměřovice/Petrovice
Neděle R 7.30 farní kostel Dolní Čermná  
R 9.00 farní kostel Dolní Čermná  
R 10.30 filiální kostel Verměřovice/Petrovice  
16.00 Mariánská Hora První neděli v měsíci a pouze v období od 1. 5. - do 31. 10.
Neděle po 8. 9. tzv. velká pouť. Mše svaté v 7:30 hod., v 10:00 hod. a v 16:00 hod.

Legenda:
R - platí po celý rok
Z - platí v období zimního času
L - platí v období letního času

V rámci měsíce se opakují:

Středa před prvním pátkem v měsíci - filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích
Z - 17.00 - 17.55 – adorace a příležitost ke svátosti smíření, 18.00 - mše svatá
L - 18.00 - 18.55 – adorace a příležitost ke svátosti smíření, 19.00 - mše svatá

Středa před prvním pátkem v měsíci - farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
15.00 - 17.00 svátost smíření - zpovídá kněz ze sousední farnosti

Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci - filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích
Z - 17.00 - 17.55 – adorace a příležitost ke svátosti smíření, 18.00 - mše svatá
L - 18.00 - 18.55 – adorace a příležitost ke svátosti smíření, 19.00 - mše svatá

První pátek v měsíci - farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
17.00 - 18.55 – výstav Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření
19.00 - mše svatá, po mši svaté krátká adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní, zakončená svátostným požehnáním

Veškeré informace o aktuálních časech a mších najdete na hlavní straně v ohláškách.