Kostel v Petrovicích

Filiální kostel sv. Františka Xaverského v PetrovicíchFiliální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích

Filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích
(v majetku obce Petrovice)

Historie kostela se začala psát až koncem 19. století. Předtím měly Petrovice jen malou dřevěnou zvoničku s kapličkou.

Dne 24. července 1874, v době velikého sucha, vybuchla v Petrovicích v chalupě čp. 6 výbušnina. Majiteli chalupy ji zaslal z vojny bratrovi s tím, aby se toho nikdo nedotýkal. K výbuchu přece došlo a přišel při něm o život majitel chalupy Vincenc Dušek a jeho matka. Chalupa po výbuchu se okamžitě vzňala. Od ní pak chytila další stavení, a to čp. 3, 4, 5 a 18. Shořelo tak 5 chalup a také starobylá obecní zvonička se zvonkem.

Po požáru zvoničky se petrovičtí rozhodli postavit si místo nové zvonice zděný kostelík. Přípravy na stavbu se ujali občané Čeněk Marek z čp. 63 - starosta, Jan Marek z čp. 14 - radní a Josef Dušek z čp. 32. Stavební pozemek věnoval J. Dušek z čp. 19. S přípravnými pracemi se započalo na jaře roku 1885. V květnu téhož roku se konala po obci sbírka na jeho postavení. Na dobrovolných darech bylo vybráno 800 zlatých. Na stavbu kostelíka přispěl i sám majitel lanškrounsko-lanšperského panství Jan kníže z Lichtensteina. Chudí občané, kteří nemohli dát peníze, slíbili přispět svou prací při výstavbě.

Tak již v neděli 26. srpna 1885 byl slavnostně položen základní kámen a do něho vložena pamětní listina. Za 4 měsíce byla za účastni mnoha hostů posvěcena již i věžička a zavěšen zvon, který byl zakoupen již v roce 1881. Kostelík byl zcela dokončen za 4 roky, včetně vnitřního vybavení. Byl vysvěcen v sobotu dne 21. září 1889 ke cti svatého Františka Xaverského za účasti světitele, čermenského faráře, Valentina Appla, představitelů obce, obecních spolků a věřících z Petrovic a okolních obcí. 

Vnitřní vybavení kostela je prosté. Hlavní novogotický oltář s olejomalbou sv. Františka Xaverského je od neznámého autora. Malé postranní oltáříky tvoří sochy P. Marie Lurdské v jeskyni, sousoší Piety a sv. Terezie jsou ze sádry. V kostele visí i 14 obrazů křížové cesty od neznámého autora a několik dalších barvotisků. Vše pochází z poč. 20. stol. 

Ve vížce petrovického kostela visely 2 zvony až do roku 1916, kdy byl jeden zrekvírován pro potřeby rakouského vojska v I. světové válce. Druhý zvon pukl nedlouho poté. Nové zvony byly vysvěceny v září 1922 a i ty byly zrekvírovány pro Německo ve II. světové válce v roce 1942. Až do roku 1959 byl kostelík bez zvonů. V současné době visí ve věži 3 menší zvony.

Filiální kostel sv. Františka Xaverského v PetrovicíchFiliální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích

V roce 1969 byl kostelík opraven. Vnitřní výmalba je jednobarevná a byla obnovena v témže roce. V roce 1991 byla provedena nová elektroinstalace a pořízeno el. vytápění a instalován pohon varhan na el. trakci.

Petrovice neměly svůj vlastní hřbitov. Mrtví občané byli pochováváni na Čermenský hřbitov ke sv. Jiří. Proto brzy po postavení kostelíka se obec zasadila o vybudování vlastního hřbitova kolem kostelíka. Navrhované místo bylo komisionálně schváleno 10. července 1892 a uznáno za vhodné. Rok na to byl již nový hřbitov kolem kostelíka vysvěcen.

Pouť se koná 2. neděli v květnu, posvícení v neděli před svátkem sv. Václava.

Prameny:   Historie vesnice Petrovice od Jana Jansy.
                       brožura Petrovice od J. Marka ml.