Lektorská služba

 

Prosíme Vás, abyste se přede mší svatou zastavili v sakristii, abychom věděli, že čtení jsou zajištěna.
Pokud dopředu víte, že číst nebudete, sdělte to, aby se připravil číst někdo jiný, nebo požádejte někoho Vy.

Duben 2022 1. čtení 2. čtení přímluvy
Ne 3. 4.
5. neděle postní
7.30 Macháčkovi st. 60 Marešovi 264 HČ Němečkovi 170
9.00 Jansovi 7 Jurenkovi 160 Macháčkovi 180 HČ
Ne 10. 4.
6. neděle postní - Květná neděle
7.30 Pecháčkovi 53 pí. Havlíčková 341 Svobodovi 377
9.00 Macháčkovi ml. 60 Málkovi 180 Vašíčkovi 349
Čt 14. 4.
Zelený čtvrtek
18.00 Marešovi 408 Menclovi 193 Bláhovi 457
Pá 15. 4.
Velký pátek
18.00 Vávrovi 264 Kyšperkovi 381  
Ne 17. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
10.30 pí. Kunertová 300 Šebrlovi 415 Adamcovi 18
Po 18. 4.
Pondělí velikonočního oktávu
7.30 Macháčkovi 55   Severinovi 342
Ne 24. 4.
2. neděle velikonoční - Sv. Jiří
8.00 Marešovi 172 Dvořákovi 406 Svobodovi 252
10.00 p. Krátký 73 sl. Magdaléna Motlová Pecháčkovi 330
 
Květen 2022 1. čtení 2. čtení přímluvy
Ne 1. 5.
3. neděle velikonoční
9.00 Klekarovi 292 Macháčkovi 411 Maříkovi Kunčice
16.00 MH Málkovi 180 Němečkovi 170 Vágnerovi 102
Ne 8.5.
4. neděle velikonoční
Pouť v Petrovicích
8.00 p. Filáček 332 Motlovi 11 Marešovi 264 HČ
Ne 15. 5.
5. neděle velikonoční
7.30 Hejlovi 232 Zpěvákovi 195 Bednářovi 92
9.00 Karasovi 242 Marešovi 409 Müllerovi 177
Ne 22. 5.
6. neděle velikonoční
7.30 Kunertovi 458 Bláhovi 457 Pecháčkovi 53
9.00 Kotovi 267 Jansovi 7 Židkovi 65
Ne 29. 5.
7. neděle velikonoční
Nanebevstoupení Páně
7.30 Svobodovi 377 Marešovi 172 Vávrovi 264
9.00 Vašíčkovi 349 Macháčkovi st. 60 Faltusovi 356
Út 31.5.
Svátek Navštívení Panny Marie
19.00 Dvořákovi 406 sl. Magdaléna Motlová 11 Málkovi 180
 
Červen 2022 1. čtení 2. čtení přímluvy
Ne 5. 6.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
9.00 Jurenkovi 160 p. Krátký 73 Vágnerovi 102
16.00 MH Macháčkovi 180 HČ Pecháčkovi MH Šebrlovi 415
Ne 12. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
Pouť v Jakubovicích
10.00 Biřmování
Ne 19. 6.
Slavnost Těla a Krve Páně
10.00 1. Svaté přijímání
16.00 MH Marešovi 264 HČ Müllerovi 177 Bednářovi 92
Pá 24. 6.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
19.00 Macháčkovi 55 Motlovi 11 Marešovi 408
Ne 26. 6.
13. neděle v mezidobí
Pouť ve Verměřovicích
8.00 pí. Kunertová 300 p. Filáček 332 Maříkovi Kunčice
 
Červenec 2022 1. čtení 2. čtení přímluvy
Ne 3. 7.
14. neděle v mezidobí
9.00 Severinovi 342 Macháčkovi 411 Pecháčkovi 330
16.00 MH Macháčkovi st. 60 Kotovi 267 Vašíčkovi 349