Členové Pastorační rady farnosti

Za členy Pastorační rady farnosti Dolní Čermná byli v únoru 2020 ustanoveni:

Mgr. Pavlína Stříbrná – zvolena za Petrovice
Jan Moravec – zvolen za Verměřovice
Marie Pecháčková – zvolena za Verměřovice
JUDr. Hana Vágnerová – zvolena za Dolní Čermnou
Ing. Jitka Židková – zvolena za Dolní Čermnou
Ing. Jiří Svoboda ml. – zvolen za Dolní Čermnou
Ing. Jitka Macháčková – jmenována farářem, Dolní Čermná
Tomáš Mařík st. – jmenován farářem, Letohrad - Kunčice
Eliška Motlová – zástupce mládeže, Dolní Čermná
Ing. Marta Marešová – zástupce Orla, Dolní Čermná