Rezervační systém pro svátost smíření
Na svátost smíření se prosím hlaste přímo zde . Stejný odkaz včetně návodu, jak rezervační systém používat, naleznete v nabídce "Pro farníky/Rezervační systém"

GUFK
Zveme vás na GUFK - Generální úklid farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné v sobotu 29. října 2022 od 13.30. Více informací je zde .

Lektorská služba do konce roku
Aktuální rozpis pro lektorskou službu až do konce tohoto roku naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba" .

Finální rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2022/2023
Finální rozvrh naleznete na obvyklém místě .

Zápis z jednání ekonomické rady 27. července 2022
Zápis z jednání ekonomické rady 27. července 2022 si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.

Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie:
    - Farní výlet - Lemberk, Jablonné v Podještědí, Hejnice (17. 9. 2022)
    - Poutní slavnost na Mariánské Hoře s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem (11. 9. 2022)
    - Poutní slavnost na Mariánské Hoře - sobotní večer (10. 9. 2022)
    - Žehnání nové zpovědní místnosti na Mariánské Hoře (4. 9. 2022)
    - Svátost pomazání nemocných při mši v Dolní Čermné (4. 9. 2022)