Rezervační systém pro svátost smíření
Na svátost smíření se prosím hlaste přímo zde . Stejný odkaz včetně návodu, jak rezervační systém používat, naleznete v nabídce "Pro farníky/Rezervační systém"

"Nadčasově aktuální" články na farních stránkách
Některé velmi zajímavé texty a zamyšlení máte dostupné přes tuto hlavní stránku farních stránek, avšak po nějaké době ale nenávratně zmizí z této stránky a nenajdete je již v žádné jiné nabídce farních stránek. Proto jsme se rozhodli založit novou speciální stránku v nabídce "Ze života farnosti", pojmenovanou Nadčasové aktuální..., kde podobné články najdete i zpětně. .

Adopce na dálku - nově podporujeme chlapce Raphaela + poslední dopis od Cynthie
V rámci projektu Adopce na dálku naše farnost nově od února 2023 podporuje indického chlapce jménem Raphael F. Godad. Více informací je na speciální stránce v nabídce "Pro farníky/Adopce na dálku" .
Poslední dopis od Cynthie - vánoční (v originále i s českým překladem) a poděkování a pozdrav tamního pana biskup (též v originále i s českým překladem) naleznete na konci této stránky .

Nový bankovní účet farnosti
Dovolujeme si Vás upozornit, že byl pro farnost zřízen nový bankovní účet číslo 256043012/0600, a to za výhodnějších podmínek než účet stávající. Původní účet nerušíme, ale prosíme, používejte již tento nový účet. Informaci o bankovním účtu (včetně QR kódu pro vaše příspěvky) vždy naleznete v nabídce "Kontakt" . Děkujeme za Vaše příspěvky!

Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie:
     - Postní duchovní obnova s P. Pavlem Andršem z Hejnic (so 11. 3. 2023)
     - Ekumenická bohoslužba - Horní Čermná (5. 3. 2023)
     - Kostel Petrovice z dronu (3. 1. 2023)
     - Kostel Verměřovice z dronu (3. 1. 2023)

     - Popeleční středa - udílení popelce (22. 2. 2023)
     - Představení 8 dětí připravujících se ke svátostem (12. 2. 2023)
     - Nejstarší docházející farnice ve Verměřovicích pí Rybková 85 let - mše (5. 2. 2023)
     - Katecheze pro děti o světle (5. 2. 2023)
     - Lustr z Verměřovic před opravou a čištění kostry panem Jiřím Moravcem (leden 2023)
     - Oprava lustru z Verměřovic ve Smržovce (únor 2023)

 

 

Odváděné kostelní sbírky
Přehled odváděných kostelních sbírek v roce 2023 naleznete v nabídce "Pro farníky/Odváděné kostelní sbírky" .

Lektorská služba v Dolní Čermné až do Květné neděle
Aktuální rozpis pro lektorskou službu v Dolní Čermné až do Květné neděle naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba v Dolní Čermné" .

Pastorační plán 2023
Pastorační plán na rok 2023 naleznete v nabídce "Ze života farnosti/Pastorační plán 2023" .

Úklid farního kostela a úklid sněhu na následující období
Rozpis úklidu farního kostela naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid farního kostela".
Rozpis úklidu sněhu naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid sněhu".