Nedělní mše svaté online
Nedělní mše svaté z kostela v Dolní Čermné v 9.00 budou přenášeny online. Aktuální odkaz na přenos naleznete vždy v nabídce Online přenosy .

Rezervace na bohoslužby a na svátosti smíření
Přístup do rezervačního systému naleznete zde . Přihlašování na sobotní a nedělní mše svaté začne ve čtvrtek ve 20 hodin. Rezervační systém nebude dostupný vždy půl hodiny před začátkem nových rezervací. Kdo má intenci, ať se ozve paní Martě Marešové do čtvrteční 18. hodiny, kolik míst chce rezervovat.

Zápis z jednání pastorační rady 18. března 2021
Zápis si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde .

Poutník na duben
Dubnové číslo Poutníka je k dispozici na obvyklém místě v nabídce "Ohlášky a Poutník / Poutník / 2021" a také přímo zde .

Práce dětí ze 4. třídy náboženství - Křížová cesta
Děti se úžasným způsobem zhostily svého úkolu. Jejich výsledky můžete vidět zde .

Prodej kamen z fary
Jak již víte z ohlášek, prodávají se zánovní kamna z fary. Více informací, včetně fotografií, naleznete zde .

Postní almužna
V rámci postní almužny naše farnost letos podporuje projekty z tohoto seznamu . Děkujeme za Vaši štědrost! Prosím přinášejte papírové pokladničky na mše svaté nebo peníze (z nich) vhazujte do označené pokladny do 18. dubna v kostele v Dolní Čermné vpravo uprostřed kostela za lavicemi.

Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie:
     - Nově vznikající oltář do kostela v Petrovicích (18. 4. 2021)
     - Nově vznikající zpovědní místnost do kostela v Dolní Čermné (9. 4. 2021)
     - Poškození kapličky Panny Marie v Hůře (8. 4. 2021)
     - Všechna alba ze Svatého týdne (a i ta další z tohoto roku)

Mariánská Hora v Toulavé kameře
Na Květnou neděli v 10.00 v pořadu Toulavá kamera České televize byla pěkná reportáž o naší Mariánské Hoře. Shlédnout ji můžete zde .

Představení dětí k prvnímu svatému přijímání 2021
Otec Jan natočil videomedailonek, kde se představují děti, které se letos, dá-li Pán, poprvé setkají s Kristem při svátosti smíření a při svátosti Eucharisti. Toto video můžete shlédnout přes naši videogalerii (nabídka Galerie) .

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají tuto společnou výzvu pro věřící .

ZUŠ Lanškroun - přihlášky na nový školní rok 2021-2022
Vyplněné online přihlášky lze odeslat do 31. května 2021. Více informací naleznete zde .