Další informace

 

Poutník 4/2022
Nové číslo farního zpravodaje Poutník máte již k dispozici i v digitální podobě k přečtení zde . Toto i zcela všechna předchozí vydání od roku 1997 naleznete v nabídce "Ohlášky a Poutník/Poutník".

Odváděné kostelní sbírky
Přehled odváděných kostelních sbírek v roce 2023 naleznete v nabídce "Pro farníky/Odváděné kostelní sbírky" .

Novokněz Milan Richter na radiu Proglas
Rozhovoru s novoknězem Milanem Richterem si můžete poslechnout zde .

Lektorská služba v Dolní Čermné až do Květné neděle
Aktuální rozpis pro lektorskou službu v Dolní Čermné až do Květné neděle naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba v Dolní Čermné" .

Pastorační plán 2023
Pastorační plán na rok 2023 naleznete v nabídce "Ze života farnosti/Pastorační plán 2023" .

Úklid farního kostela a úklid sněhu na následující období
Rozpis úklidu farního kostela naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid farního kostela".
Rozpis úklidu sněhu naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid sněhu".

Pastýřské listy arcibiskupa Graubnera ke mši svaté
K dispozici jsou zde:
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 1. neděli adventní 2022
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 2. neděli adventní 2022
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 3. neděli adventní 2022

Zápis z jednání pastorační rady 11. října 2022
Zápis z jednání pastorační rady 11. října 2022 si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.

Zápis z jednání ekonomické rady 25. října 2022
Zápis z jednání ekonomické rady 25. října 2022 si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.