Další informace

 

Poutník 2/2023
Druhé letošní číslo farního zpravodaje Poutník máte k dispozici i v digitální podobě k přečtení zde . Toto i zcela všechna předchozí vydání od roku 1997 naleznete v nabídce "Ohlášky a Poutník/Poutník".

Mše svaté na Mariánské Hoře v roce 2023
Plán bohoslužeb na Mariánské Hoře v letošním roce je k dispozici zde .

Úklid farního kostela do konce října 2023
Rozpis úklidu farního kostela do konce října naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid farního kostela v Dolní Čermné".

Lektorská služba v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře až do konce října
Aktuální rozpis pro lektorskou službu v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře až do konce října naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba v Dolní Čermné a na MH" .