Nedělní liturgie - 1. čtení

 1. ČTENÍ Job 38, 1. 8-11
Zde se má tříštit bujnost tvých vln.

Čtení z knihy Job.
   Hospodin odpověděl Jobovi z bouře a řekl: "Kdo zahradil moře branami,když vytrysklo, vyšlo z lůna,když jsem je oblékl mraky jak šatem, temnotou ( přikryl ) jak plénkami, když jsem pro ně vylámal hranicea položil závoru s bránou?
   Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne dál, zde se má tříštit bujnost tvých vln."